مقام الولاية في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة (كتاب)

من إمامةبيديا
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مقام الولاية في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة
مقام ولایت در شرح زیارت جامعه کبیره
11031312.jpg

معلومات الكتاب
اللغة الفارسیة
الناشر منشورات دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
التقديم
عدد الصفحات ۸۲۷
المواقع
ردمك 978-964-430-775-1
ديوي قالب:مسار1
كونغرس ‬‬BP۲۷۱/۲۰۴۲۲‭‬ /ز۸‏‫‬‮‭ ۱۳۶۴

مقام الولاية في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة كتاب باللغة الفارسیة (عنوانه الأصلي: «مقام ولایت (در شرح زیارت جامعه کبیره)») يهتم بموضوع وصف الزيارة الجامعة الکبيرة خاصةً موضوع الولایة. وهو من تأليف اح‍م‍د الزم‍ردی‍ان‌، وطبعته منشورات دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌ (إیران).[١]

100px صورة غلاف آخر للكتاب

حول الكتاب

کتاب حاضر؛ شرح و تبیین معارف و تعالیم عقیدتی و اخلاقی زیارت جامعه کبیره و توضیح مقامات و فضایل اهل‏‌بیت می‏‌باشد. شارح بعد از نقل و ترجمه هر فراز از این زیارت به شرح کلمات و اصطلاحات آن پرداخته و مستندات و مبانی هر یک از القاب و صفات ائمه اطهار را از آیات و احادیث و سخنان مفسران و اشعار دینی به دست داده است. عمده تلاش مؤلف به تبیین مبانی، دلایل و فلسفه ولایت و امامت در نظام اعتقادی شیعه و ارتباط آن با زیارت معطوف شده است.[١]


فهرس الكتاب

 • پیشگفتار «درمقام ولایت».
 • موضوع دیگر در مقدمه کتاب درباره زیارت است.
 • شناسائی امام دهم (ع).
 • مأخذ بعضی از مطالب این کتاب.
 • معنی سلام چیست !؟.
 • اهمیت سلام در نزد رسول اکرم (ص).
 • تحیت اهل بهشت بر یکدیگر سلام است.
 • خدای تعالی بعضی از انبیاءِ خود را به کلمه سلام ثنا گفته است.
 • سلام ما چگونه بر انبیاءِ و اولیا خدا می رسد؟!.
 • تعبیر دیگری در معنای سلام در مورد ائمه اطهار (ع)
 • معنی «اهل» و معنی «نبوت» چیست؟.
 • اهل بیت نبوت چه کسانی هستند؟.
 • ائمه هدی (ع) همه از اهل بیت نبوت اند.
 • تعبیر دیگری در معنای اهل بیت!.
 • بیان نظمی نگارنده (سلام بر اهل بیت نبوت).
 • موضوع رسالت ائمه هدی (ع).
 • موضوع رسالت به اولیاءِ امر سپرده شده است.
 • ارتباط فرشتگان به مقام نبوت و ولایت.
 • نزول و عروج ملائکه در دربار ائمه هدی (ع).
 • معنی مهبت چیست؟.
 • در معانی وحی.
 • معنی وحی در مورد انبیا (ع) !.
 • نزول وحی بر انبیا (ع).
 • فرودگاه وحی الهی !.
 • معانی معدن و رحمت چیست؟.
 • ائمه هدی (ع) معدن رحمت الهی هستند !.
 • رحمت الهی گسترده است.
 • معنی خزان چیست؟.
 • صدور ائمه هدی گنجینه علم الهی است.
 • خدای تعالی هر کس را بخواهد بر علم غیب آگاه می سازد.
 • علم خدای تعالی از نظر قرآن مجید.
 • دانش رسول اکرم تا چه حد بوده است؟ .
 • چگونه میتوان گفت که علم امام حضوری است !.
 • ائمه هدی (ع) تا چه حد بردبار بوده اند ؟!.
 • نهایت بردباری چیست ؟.
 • ارتباط معانی «واصول الکرم» با قرآن کریم.
 • کرم خدای تعالی از نظر قرآن مجید.
 • نتیجه بحث در سه اصل مهم ! .
 • کرم ائمه هدی (ع) در مرتبه ایثار.
 • ائمه هدی (ع) پیشوای کدام امت هستند ؟.
 • «امت» بر غیر بشر هم اطلاق شده است.
 • چند روایت در رابطه با فقطه مورد شرح.
 • وجود مقدس ائمه هدی خود نعمتی بزرگ است.
 • سپاس گزاری و یاد آوری از نعم بیشمار الهی.
 • نعمت هدایت !.
 • نعمت ظاهر و نعمت باطن چیست؟.
 • سوال در رستاخیز از نعمت ولایت !.
 • معانی عناصر و ابرار چیست؟ .
 • مقام ابرار و نیکوکاران از نظر قرآن مجید.
 • ائمه اطهار ستون هائی محکم در بنای قرآن مجید هستند.
 • قرآن تعبیر به «خیر» شده و ائمه هدی (ع) (دعائم الاخیار هستند).
 • ائمه هدی (ع) گوی سبقت را در خیرات ربوده اند!.
 • سیاستمدارن عالی قدر در جهان اسلام!.
 • معانی ارکان و بلاد چیست؟.
 • معانی ابواب و ایمان چیست؟.
 • بیان قول ائمه معصومین (ع) درباره ایمان.
 • مراتب و درجات ایمان.
 • قرآن مجید چه کسانی را اهل ایمان میداند.
 • معانی امناءِ و رحمان چیست؟.
 • امامت ائمه هدی از کجا شروع شده است؟.
 • معنای صفوة چیست؟.
 • فضیلت ائمه هدی بر انبیا (ع).
 • برگزیدگان از آل ابراهیم چه کسانی هستند؟.
 • معنای عترت چیست؟.
 • امتیاز انبیاءِ و عترت ایشان بر سایر بندگان؟.
 • متن حدیث ثقلین.
 • رحمت خدا و برکاتش بر ائمه هدی باد.
 • بیان نظمی نگارنده (سلام بر آنان که برگزیده حق اند).
 • چه کسانی شایستگی امامت و هدایت خلق را دارند.
 • ائمه هدی (ع) به امر خدا هادی خلق اند.
 • چراغ های هدایت!.
 • رفعت و عضمت تقوای ائمه هدی (ع).
 • حق مقام تقوی و حد مراتب آن چیست؟.
 • ائمه هدی (ع) پیشوای متقین و پرهیزکاران اند.
 • تقوا بر چه کسانی لازم است.
 • معنی عقل چیست؟.
 • عقل کامل چه خصوصیاتی دارد؟.
 • روایاتی از خرمندان عالیمقام درباره عقل.
 • تعیین پناهگاد از جانب حق تعالی.
 • ائمه هدی (ع) وارث انبیاءِ هستند.
 • اهمیت ورائت در زیارت ائمه هدی (ع).
 • چند روایت درباره وارثان انبیاءِ عضام.
 • انتخاب افراد نمونه از طرف خدای تعالی.
 • دعوت نیکو چه معنی دارد؟.
 • ائمه هدی (ع) بهترین دعوت الهی هستند.
 • مقام حجت های الهی از روز نخست تأیید شده است.
 • بیان نظمی نگارنده (سلام بر اولیاءِ حق).
 • مقام معرفت ائمه هدی در شناسائی خدای تعالی.
 • سخنان ائمه هدی (ع) در خدا شناسی.
 • خدا شناسی از نظر علی (ع).
 • سخنان امام سجاد (ع) در معرفت الهی.
 • خدا شناسی از نظر پیشوایان دیگر اسلام.
 • قلوب ائمه هدی (ع) کانون معرفت الهی است.
 • حجت های خدا چه برکاتی دارند؟.
 • مساکن طیبه توأم با برکات الهی!.
 • معانی برکت چیست؟.
 • معانی حکمت چیست؟
 • خدای تعالی حکیم است!.
 • ائمه هدی (ع) معادن حکمت الهی هستند!.
 • قرآن مجید حاوی اسرار الهی است.
 • بار سنگین قرآن روی دوش ائمه هدی (ع) است.
 • علوم قرآن در سینه ائمه هدی (ع) است.
 • توصیه خدای تعالی بر انبیاءِ (ع).
 • وصیت رسول اکرم به علی (ع).
 • سلسله اوصیاءِ بعد از آدم (ع).
 • چرا ائمه هدی (ع) را فرزندان رسول (ص) خوانده اند؟!.
 • درود خدا بر ائمه هدی (ع).
 • بیان نظمی نگارنده (سلام بر ائمه هدی).
 • چه کسانی بعد از رسول عهده دار وظائف او هستند؟.
 • رضای خدای تعالی از همه چیز بالا تر است.
 • داستان لیلة المبیت!.
 • دو وسیله مهم برای جلب رضای خدای تعالی.
 • استقرار مقام ولایت.
 • امر خدای تعالی از نظر قرآن مجید.
 • امر خدای تعالی که مربوط به وظائف بندگان است.
 • مراتب اشتیاق ائمه هدی (ع) در مقام عشق.
 • عوالم عشق و محبت (از سخنان ائمه اطهار).
 • بهترین معلم برای آموزش در مراحل عشق!.
 • عشق و محبت از نظر قرآن مجید!.
 • بحثی مختصر در توحید.
 • اخلاص در مقام توحید.
 • مخلصین چه مزایائی دارند؟.
 • اوامر الهی ظاهر و آشکار است.
 • بندگان گرامی خدا!.
 • بحثی جالب در فقرۀ مورد شرح.
 • انبیاءِ و ائمه هدی (ع) از ملائکه اند!.
 • بیان نظمی نگارنده (اسرار محبیت الهی در نزد امام).
 • ائمه هدی (ع) در مقام سیادت!.
 • حامیان اهل دین و طرفداران مستضعفین.
 • سازمان حمایت از حقوق بشر!.
 • ذکر از نظر قرآن مجید چه معنا دارد؟.
 • قرآن دربارۀ و اصناف ذکر چه می گوید؟.
 • اولواالامر چه کسانی هستند؟.
 • بقیتة الله از نظر قرآن کریم.
 • انتخاب امام در اختیار کیست؟.
 • بیان نظمی نگارنده (ائمه هدی (ع) همه از اخیارند).
 • حزب الله از نظر قرآن مجید!.
 • معنی صراط از نظر قرآن مجید.
 • معنی نور ظاهر و نور باطن چیست؟.
 • ائمه هدی (ع) نور الهی هستند.
 • بیان نظمی نگارنده (سلام بر ائمه هدی).
 • گریز در کلام از مرتبه سلام تا مقام ربوبیت.
 • هیچ معبودی جز خدای یگانه نیست.
 • شاهد کلام در تفسیر همین یک آیه است.
 • گواهی خدای تعالی بر عزت و حکمت خود.
 • افتخاری بزرگ در مقام بندگی رسول اکرم!.
 • پیروزی و غلبه اسلام بر تمام ادیان.
 • علی (ع) هادی و امام زمان مهدی است؟.
 • ائمه هدی (ع) بی گناه اند.
 • لزوم عصمت برای ائمه هدی از نظر مقام ولایت.
 • روایاتی در باب عصمت ائمه هدی (ع).
 • گرامی ترین افراد در مرتبه تقرب به سوی خدا.
 • ائمه هدی (ع) مقربان در گاه الهی هستند.
 • پرهیزکاران راستگو.
 • برگزیدگان خدا مطیع امر و فرمان او هستند!.
 • مدیران عامل سازمان اجرائی اوامر الهی.
 • تعبیری جالب در آیه شریفه تطهیر!.
 • رستگاران در دنیا و آخرت.
 • انتخاب شایستگان برای علوم مخفی وپنهان!.
 • بیان نظمی نگارنده (شهادت بر حق).
 • انتخاب خدای تعالی برای راز داری خود.
 • برگزیدگان به نیروی الهی!.
 • قدرت خدای تعالی در امر گزینش برگزیدگان.
 • معنی عزت چیست؟.
 • مراد از برهان چیست؟.
 • معنی نور در فقره مورد شرح.
 • ائمه هدی (ع) به روح الهی تأیید شده اند.
 • ائمه هدی (ع) مورد تأیید روح القدس قرار دارند.
 • خلافت ائمه هدی (ع) چه خصوصیاتی دارد.
 • روایتی جالب.علی (ع) خلیفه چهارم است!.
 • بررسی امر خلافت از بعد دیگر!.
 • بهترین خلق خدا حجت بر آفریدگان هستند.
 • خدای تعالی از کسانی حمایت می کند که حامی دین او باشند.
 • ائمه هدی (ع) حامیان دین خدا هستند.
 • وارثان علم و حکمت پیمبران.
 • مفسران وحی الهی!.
 • ائمه هدی (ع) گواه بر اعمال خلق خدا هستند.
 • ائمه هدی ناظر بر امال خلق خدا می باشند.
 • پرچم های پیروزی و نشانه های تقوا.
 • مشعل داران راه هدایت در تمام بلاد.
 • راهنمایان طریق حق.
 • بیان نظمی نگارنده (شهادت بر خصوصیت های ائمه اطهار).
 • ائمه معصومین (ع) از خطا و گناه معصوم اند.
 • ائمه اطهار (ع) از فتنه ها در امان اند.
 • لباس عصمت و طهارت بر قامت ائمه هدی پوشیده شده است.
 • جلال خداوند مرتبه و کبریائی اوست.
 • عظمت جلال الهی در نزد ائمه اطهار (ع).
 • جلال الهی از نظر قرآن مجید.
 • بزرگ داشت شأن خدای تعالی.
 • توسل ائمه هدی به شأن حق تعالی.
 • چگونه ائمه هدی (ع) کرم الهی را بزرگ داشتند.
 • اهمیت وفای به عهد.
 • بیان نظمی نگارنده (در اوصاف رهبران عالی مقام).
 • نصایح پنهان و آشکار چیست؟.
 • مواعظ ائمه هدی (ع) چه بوده است؟.
 • جانفشانی های ائمه هدی (ع).
 • ائمه هدی (ع) با پیروی از روش انبیاءِ صابر بوده اند.
 • بیان دیگری در فقرۀ مورد شرح.
 • توصیه عمومی خدای تعالی در امر صبر و شکیبائی.
 • ارزش صبر و شکیبائی در چیست؟.
 • آنجا که ائمه هدی صبر و شکیبائی را از دست می دهند.
 • اقامه نماز و اداءِ زکاة درباره ائمه هدی چه خصوصیتی دارد.
 • شاهد کلام در رابطه با بند مورد شرح.
 • اقامه نماز و اداءِ زکاة در آیه ولایت.
 • دو وظیفه مهم که هم خاص و هم عمومی است.
 • جهاد تنها مربوط به انبیاءِ و اوصیاءِ (ع) نیست.
 • جهاد در راه خدا مراتب و وسائل گوناگونی دارد.
 • قرآن بهترین وسیله در امر جهاد است (شاهد کلام در امر جهاد).
 • دعوت آشکار به سوی خدا در امر جهاد.
 • معنی حدود چیست؟.
 • معنی شریعت چیست؟.
 • انتشار شرایع به وسیله ائمه هدی نشر شریعت محمدیه است.
 • نامه ای از حضرت رضا (ع) در ارتباط به شرح موضوع.
 • سنت الهی چیست؟.
 • سیر سالکین الی لله تا مقام رضا و تسلیم.
 • مرتبه رضا توأم با مقام تسلیم است.
 • قرآن مجید در مقام رضا و تسلیم ارائه طریق کرده است.
 • مقام رضا و تسلیم مراتبی دارد.
 • گواهی بر صحت رسالت تمتم انبیاءِ (ع).
 • بیان نظمی نگارنده (طی طریق برای ایصال به مصلوب).
 • چه کسانی از دین خدا روی گردان اند.
 • ائمه هدی (ع) بر حق و حق با آنهاست.
 • ائمه هدی (ع) خود در بیان حق چه گفته اند؟.
 • بیان نظمی نگارنده «در بیان حق».
 • ائمه هدی (ع) به مقام عالی حسابداری منصوب شده اند.
 • «فصل الخطاب» نزد ائمه است یعنی چه؟.
 • آیات الهی که نزد ائمه هدی (ع) است چیست؟.
 • علوم آیات قرآنی نزد ائمه معصومین (ع) است.
 • بحثی دقیق در آیاتی که نزد ائمه اطهار است.
 • عزم و اراده ائمه همان عزم و ارداه پیامبران است!.
 • دوستی با ائمه معصومین مساوی است با دوستی با خدا.
 • تمام امید آرزوها بر پایه محبت استوار است.
 • از مرتبه دوستی تا مقام عشق و محبت!.
 • دشمنی با ائمه هدی مساوی است با دشمنی با خدا.
 • چه دست آویز بسیار محکمی!.
 • سیر سالکان الی الله در مقام هدایت.
 • اعمال هر امت بر امام زمان خود ارائه می شود.
 • پیوستگی رحمت در خاندان عصمت!.
 • خدای تعالی آیت خود را هم ذخیره کرده است.
 • باری سنگین تر از بار امانت نیست!.
 • باب آزمایش الهی از طریق ائمه هدی مفتوح است.

.در امر اطاعت از در ولایت داخل شوید.

 • بیان نظمی نگارنده (ائمه هدی (ع) را بشناسید).
 • دریچه نجات از طرف ائمه هدی باز است.
 • تکرار هر جمله زیارت از نظر اهمیت کلام است.
 • گفتار خدای تعالی در قضاوت و داوری ها چیست؟.
 • سعادت و نیکبختی چیست؟.
 • انکار مقام ولایت موجب حرمان و نومیدی است.
 • کسی که از امام فاصله بگیرد گمراه است.
 • برای رسیدن به مرتبه رستگاری چه باید کرد؟.
 • سنگر گاهی ایمن از خطرات و دشواری ها.
 • اعتقاد به مقام ولایت در حقیقت اعتقاد به اسلام است.
 • آنچه در هدایت اثر قطعی دارد.
 • تابعین ائمه هدی در بهشت و مخالفین آنها در دوزخ اند.
 • انکار مقام ولایت مقارن با کفر و شرک است.
 • بیان نظمی نگارنده (سعید کیست؟).
 • قبل از ایجاد عالم مقام ولایت ائمه هدی تثبیت شده است.
 • ائمه هدی در یک روح و روان در بدن های جداگانه اند.
 • ائمه معصومین (ع) همگی از یک نور واحدند.
 • سرشت ائمه هدی در مرتبه ای واحد.
 • ائمه هدی در پاکی و پاکیزگی یکسانند.
 • نور ائمه هدی عرش الهی را روشن ساخته است.
 • اظهار امتنان از نعمتی بزرگ!.
 • حرم ائمه هدی (ع) مرکز ذکر الهی است.
 • خانه هائی که رفعت بخش ذکر الهی است.
 • خانه ائمه هدی (ع) در دل های اهل ایمان است.
 • آنچه که خدای تعالی خود به اهل ایمان دستور داده است.
 • نتیجه دوستی و محبت ائمه هدی (ع)
 • پیروان ائمه معصومین از آلوده گی ها بر کنار اند.
 • بیان نظمی نگارنده (ائمه طاهرین از یک نور واحد اند).
 • فضیلت ائمه هدی (ع) بر کسی پوشیده نیست.
 • ابلاغ خدای تعالی بر رسول اکرم در معرفی اوصیاءِ.
 • اطلاعات عمومی در شناسائی مقام ولایت.
 • عموم برگزیدگان و خواص ائمه هدی را شناخته اند.
 • مومن صالح چه خصوصیاتی دارد.
 • منکرین مقام ولایت هم به معرفت امام آشنائی داشته اند.
 • بزرگداشت ائمه معصومین (ع).
 • بیان نظمی نگارنده (مقامی بالا تر از هر مقام).
 • جان عالم فدای ائمه هدی باد!.
 • ظهور عوامل محبت در کمال فداکاری.
 • فداکاری جان در راه محبت و اخلاص.
 • گواهی به مقام ولایت ائمه هدی (ع).
 • بینش دقیق در شأن و مقام ائمه معصومین (ع).
 • ولاءِ اهل بیت د ائمه هدی امر ضروری است.
 • بیان نظمی نگارنده (در ولاءِ اهل بیت).
 • صلح جوئی از صلح طلبان پیرو خط امام (ع).
 • آنچه را که ائمه هدی (ع) حق می دانند.
 • برای شناسائی امام توجه به مضامین عالیه این زیارت کافیست.
 • اقرار به فضائل ائمه هدی (ع).
 • درک علوم ائمه هدی (ع) قابل تحمل است.
 • از رجعت چه می دنید؟!.
 • تنها برای اثبات رجعت کلام امام (ع) در این بند از زیارت کافیست.
 • رجعت از نظر قرآن مجید.
 • اسرار امر رجعت در حکومت حقۀ جهانی است.
 • انتظار در اجرای فرمان ائمه هدی (ع).
 • انتظار و اشتیاق برای تشکیل دولتی خدا پسند.
 • قول کسی را جز قول شما قبول نداریم!.
 • اصل موضوع مسئله امر الهی است.
 • بیان نظمی نگارنده (امکان بازگشت برای بعضی ها مسیر نیست).
 • وسائل پناهندگی به سوی خدای تعالی.
 • چرا زائر به ائمه هدی (ع) پناه جسته است.
 • پناهندگی زائر در عنوان استعاذه!.
 • علت اینکه مردم برای زیارت ائمه دلباخته اند چیست؟.
 • در طلب حوائج مقدم توجه به امام (ع) است.
 • ایمان به سراسر ائمه هدی (ع) در تمام حالات.
 • ایمان زائر متوجه بر دوازده امام (ع) است.
 • کمال تسلیم در اوامر و فرامین ائمه هدی (ع).
 • حیات اسلام در ظهور امام (ع).
 • پایان ضعف و آغاز حیات اسلام.
 • خدای تعالی چه روزهائی را اختصاص به خود داده است؟.
 • متابعت و همکاری با ائمه هدی (ع) در تمام مراحل.
 • ابراز تنفر و بیزاری از طاغوت و طغیان گران.
 • بیزاری از هر گونه دشمنی و مخالفت با ائمه هدی (ع).
 • درخواست زائر از خدای تعالی در چند مورد مهم.
 • تقاضای ثبات و پیاداری ایمان.
 • این زیارت یکی از آثار ائمه هدی (ع) است.
 • دعای زائر در پیوستگی و ارتباط با ائمه هدی (ع)
 • در اجتماع عظیم رستاخیز هر کس با محبوب خود همراه است.
 • چشم روشنی در رستاخیز.
 • بیان نظمی نگارنده (اشاره به فقرات مورد شرح).
 • خدا شناسی را باید از ائمه هدی (ع) تعلیم گرفت.
 • مدح و صفات ائمه هدی (ع) به شمار در نیاید.
 • مدح و ثناءِ امام را باید از بیان امام جویا گردید.
 • پیوست بیان «حجج» به نام جبار.
 • بیان نظمی نگارنده ( کسی از عهده مدح امام بر نیاید).
 • گشایش باب آفرینیش به خاطر کیست؟!.
 • نزول رحمت الهی بستگی به وجود ائمه هدی (ع) دارد.
 • چرا اجرام سماوی به زمین سقوط نمی کنند؟.
 • وسیله رفع بلا و رفع غم و اندوه!.
 • بیان نظمی نگارنده (افتتاح باب رحمت به وسیله امام).
 • آنچه بر پیامبران نازل شده نزد ائمه طاهرین (ع) است.
 • بزرگداشت مقام جبرائیل.
 • چیزی که به هیچکس جز ائمه هدی (ع) داده نشده است.
 • هر شریفی در برابر شرافت ائمه هدی سر افکنده است.
 • استکبار جهانی در حکومت امام زمان سر تسلیم فرود خواهد آورد.
 • نور ائمه هدی (ع) از نور خدای تعالی است.
 • باز هم اشارۀ دیگری به سیر سالکان الی الله!.
 • اصل موضوع این کتاب در مقام ولایت است.
 • اعتقاد به مقام ولایت وسیله رستگاری است.
 • بیان نظمی نگارنده (در ولایت و رستگاری).
 • امام هم بشری همانند دیگران است ولی....
 • مختصر اشاره ای دربارۀ فقرات مورد شرح.
 • اسماءِ ائمه هدی (ع) در میان اسماءِ است.
 • پیکر ائمه هدی (ع) در میان پیکر هاست.
 • ارواح ائمه (ع) در میان ارواح اند.
 • دانش امروز درباره روح چه گفته است؟.
 • ارتباط با عالم ارواح و ضبط پیام های آنان!.
 • بازگشت روح به جسد اصلی کمی پس از مرگ.
 • نتیجه حاصل از این بحث.
 • جان امام (ع) در میان جان هاست.
 • آثار امام (ع) در میان آثار است.
 • آرامگاه امام (ع) در میان آرامگاه ها می باشد.
 • نام های نیکو از تجلی صفات نیکوی الهی هستند.
 • معنای شیرین بودن نام امام (ع) چیست.
 • شأن ائمه هدی در عظمتشان جلوه گر است.
 • وفای به عهد را از ائمه هدی (ع) باید تعلیم گرفت.
 • بیان نظمی نگارنده (زندگانی امام در میان مردم).
 • کلام ائمه اطهار پرتوی از نور قرآن است!.
 • سفارش ائمه معصومین (ع) به پرهیزکاری است.
 • کردار ائمه هدی (ع) جز خیر و خوبی چیز دیگری نیست.
 • قول ائمه هدی (ع) حکمی لازم الاجراءِ است.
 • ذکر خیر ائمه از آغاز تا پایان!.
 • قلم در توصیف کلمات الهی فرومانده است.
 • آزمایش الهی مراتب گوناگونی دارد.
 • بلای ناگوار خود وسیله نیکوئی در آزمایش الهی است.
 • خروج از ذلت و ورود به مقام عزت!.
 • بیان نظمی نگارنده (اوصاف ائمه طاهرین چگونه است).
 • در ره دوست فدا کردم جان آسان است.
 • تعلیمات عالیه به وسیله ائمه طاهرین (ع).
 • اصلاح امر دین و دنیا به وسیله ائمه معصومین است.
 • تفیض مقام ولایت به ائمه هدی از زمن حضرت ابراهیم (ع).
 • تمامیت کلمه دین و نعمت!.
 • تعمیم دوستی و محبت در قلوب اهل ایمان.
 • وجوب دوستی و محبت به ائمه هدی (ع).
 • دلائل وجوب و ضرورت بر دوستی ائمه معصومین.
 • بیان نظمی نگارنده (در اسرار محبت).
 • اقرار بر ایمان و اعتقاد بر آنچه خدای تعالی نازل کرده است.
 • زائر تقاضای تثبیت ایمان خود کرده است.
 • بیان زائر در یک جمله از اصول دین جمع شده است.
 • آخرین کلام دربارۀ مقام ولایت.
 • تقاضای بخشش از گناه با تأکید به سوگند.
 • آمرزش گناه بستگی به ولاءِ ائمه طاهرین دارد.
 • گرایش به تقاضای عفو و بخشش.
 • بیان نظمی نگارنده (بخشش گناه به وسیله امام).
 • در معانی شفاعت!.
 • شفاعت از نظر قرآن کریم.
 • منظور از بیان آیات مربوطه به امر شفاعت چیست؟.
 • حقیقت شفاعت چیست؟.
 • چه کسانی می توانند شافع گناهکاران باشند.
 • مقام تقرب در امر شفاعت!.
 • سوگند بر آن حقی که خدای تعالی بر خود واجب کرده است.
 • شفاعت در احادیث اسلامی.
 • دست آویزی دیگر برای امر شفاعت!.
 • بیان نظمی نگارنده (پایان کتاب در امر شفاعت).

حول المؤلف

اح‍م‍د الزم‍ردی‍ان‌ (موالید ١٣٣٧ ق / ١٩١٩ م شیراز، وفاة ١٤٢٠ ق / ١٩٩٩ م). أتم دراسة العلوم الحوزوية على يد أساتذة منهم: ناصر مکارم الشیرازي،بهاء الدین المحلاتي، مجد‌الدین المحلاتي، السید محسن الحکیم و السید ابوالقاسم الخویي. أول ممثل آية الله مكارم الشيرازي في شيراز.

ألف أكثر من ١١ مقالة و کتاب منها: پیام حق، حقیقت روح، معارف الهی، ندبه و نشاط، وصال العارفین، علی و کمیل، عشق و رستگاری، بیان حقیقت، مقام ولایت، سرنوشت انسان، شیطان کیست؟.[٢]

المراجع

تحميل نص الكتاب

وصلات خارجية